Om oss - Meistä‎ > ‎

Verksamhetsplan - Toimintasuunnitelma

Verksamhetsplan 2021


Uppgift:

 •  följa språkbadets utveckling och förverkligande i Jakobstad
 •  aktivt hålla kontakten med språkbadets lärare och beslutsfattare
 •  försöka utveckla språkbadets fortsättning i årskurserna 6-9 samt arbeta för att förbättra samarbetet mellan årskurserna F - 9.
 • förmedla information till föräldrarna och från föräldrarna vidare

Förverkligande:
 • Verksamhetsplanen förverkligas på följande sätt:
 • styrelsen deltar i tillställningar där språkbadsärenden behandlas, tex. som
 • sakkännare i arbetsgrupper och vid info tillfällen
 • styrelsen deltar i utvecklandet av språkbadet tillsammans med rektorn och lärarna
 • delar ut medel för stipendier samt bidrag för tex. teaterbesök och andra tillställningar samt i mån av möjlighet också materiella inköp
 • ordnar gemensamma samlingar eller föräldrakvällar med olika teman
 • befrämja klassgemenskapen via bidrag för gemensam aktivitet utanför skoltid.
 • befrämja en fortsatt lägerskola för åk 5 i språkbadsskolan.
Föreningens verksamhet 2021:
 • Inkommande verksamhetsår koncentrerar föreningen sig speciellt på:
 • hålla kontakten med stadens beslutsfattare gällande Språkbadsskolans utrymmen gällande såväl funktion som skötsel.
 • planera och förverkliga tillställningar i mån av möjlighet.
 • Utveckling av skolans närområde, speciellt skogspartiet mellan skolan och ishallen


Jakobstad 28.4.2021