Om oss - Meistä

 Föreningens viktigaste uppgifter är att:

 • följa med språkbadets utveckling och förverkligande i Jakobstad
 • aktivt hålla kontakt med språkbadslärarna och beslutsfattarna
 • arbeta för att utveckla språkbadets fortsättning i åk 7-9 och förbättra samarbetet mellan de lägre och högre klasserna
 • förmedla information till och från föräldrarna

 Förverkligande:

Förverkligandet av verksamhetsplanen sker genom att man från föreningen:

 • deltar i olika tillfällen där språkbadsärenden behandlas t ex som sakkunnig i arbetsgrupper och informationstillfällen
 • aktivt deltar i utvecklandet av språkbadet tillsammans med rektor och lärare
 • delar ut stipendier samt bidrag till t ex teaterresor och andra evenemang
 • ordnar gemenskaps- eller föräldrakvällar runt något speciellt tema

Tehtävä:

 Yhdistyksen tärkeimmät tehtävät ovat:

 • seurata kielikylvyn kehitystä ja toteutusta Pietarsaaressa
 • aktiivisesti pitää yhteyttä kielikylpyopettajiin ja päättäjiin
 • pyrkiä kehittämään kielikylvyn ”jatkumoa” vuosiluokilla 7-9 sekä työskennellä ala- ja yläkoulun yhteistyön parantamiseksi
 • välittää tietoa vanhemmille ja vanhemmilta eteenpäin

 Toteuttaminen:

 Toimintasuunnitelmaa toteutetaan seuraavasti:

 • hallitus osallistuu tilaisuuksiin, joissa kielikylpyasioita käsitellään, esim. asiantuntijana työryhmiin ja tiedotustilaisuuksiin
 • hallitus osallistuu kielikylvyn kehittämiseen yhdessä rehtorin ja opettajien kanssa
 • jakaa stipendejä sekä avustaa esim. teatterimatkoissa ja muissa tapahtumissa  
 • järjestää yhteis- tai vanhempainiltoja eri teemoilla